Testinstituten

Een onafhankelijk testinstituut is verantwoordelijk voor de planning, uitvoering en verslaglegging van de VERA-test.

Het testinstituut dient te voldoen aan de eisen van het relevante VERA-testprogramma en van ISO 17025. Daarnaast moet het voldoende ervaring opleveren in de agrarische sector. 

Neem contact op met het VERA-secretariaat als u vragen hebt.