Het nieuwe VERA-secretariaat

Iris Beckert
Hoofd VERA-secretariaat

Sabine Fornoff
Secretariaatsassistent

 

Het nieuwe VERA-secretariaat heet u welkom op de nieuwe VERA-website!

 

Het Duitse Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) heeft ingestemd om de verantwoordelijkheid voor het onderbrengen en financieren van het internationale VERA-secretariaat voor de periode tot september 2018 van Denemarken over te nemen. Met de verhuizing van Denemarken naar Duitsland is ook de bezetting van het secretariaat gewijzigd. 


Als nieuwe verantwoordelijken willen we deze gelegenheid gebruiken om ons aan u voor te stellen:

Het nieuwe VERA-secretariaat wordt geleid door Iris Beckert. Als landbouwingenieur maakte zij al deel uit van de internationale VERA-commissie ‘Housing systems’. Ze heeft de ontwikkeling van VERA dus enige tijd meegemaakt voordat ze bij het VERA-secretariaat aan de slag ging.
Tijdens haar studie landbouwwetenschap aan de Technische Universiteit München (Wissenschaftszentrum Weihenstephan) heeft zij zich gespecialiseerd in veehouderij en landbouwtechniek. Aan het begin van haar carrière heeft Iris onder meer gewerkt aan de ontwikkeling van chemische ontsmettings- en reinigingsmiddelen voor gebruik in de veeteelt en voor overige agrarische toepassingen. Later was ze verantwoordelijk voor het testen van landbouwmachines en -apparatuur voor de pluimvee- en varkenshouderij en van technologieën op hygiëne-gebied. Daarbij werd niet alleen gekeken naar parameters met betrekking tot technologie en werkzaamheid, maar werd ook nadruk gelegd op het evalueren van kwesties rond dierenwelzijn. Ook heeft Iris ervaring opgedaan met het testen en evalueren van luchtwassers. Als hoofd van het chemische lab van de Duitse landbouworganisatie DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) is ze bekend met testnormen en accreditatieprocessen.
Haar ruime ervaring zal haar van pas komen om de activiteiten van het VERA-secretariaat in de komende periode in goede banen te leiden en om het werk van het vorige VERA-secretariaat voort te zetten.

Op organisatorisch gebied zal Iris  worden bijgestaan door Sabine Fornoff. Sabine is opgeleid als European Business Assistant, en is als zodanig bekend met internationale processen en bedrijfs- en marktomstandigheden. Tijdens haar carrière heeft Sabine managers bijgestaan in de internationale omgeving van verschillende investeringsbanken. Voordat ze bij het VERA-secretariaat in dienst trad, werkte ze bij een internationaal farmaceutisch bedrijf. Haar vloeiende beheersing van het Engels, Frans en Spaans en haar uitstekende organisatorische vaardigheden maken haar bij uitstek geschikt als contactpersoon binnen het secretariaat. 
  

Samen verheugen zij zich op een spannende nieuwe periode voor VERA en kijken ze ernaar uit om een rol te spelen bij de verdere uitbreiding van de VERA benadering. Naast het coördineren van alle bij VERA betrokken partijen en activiteiten wil het nieuwe secretariaat de verificatieprocessen verder verbeteren, de testprotocollen helpen herzien en het International VERA Board (IVB) bijstaan om nieuwe partners in Europa te vinden.

Het secretariaat verheugt zich op een vruchtbare samenwerking en een succesvolle toekomst voor VERA!
Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u nog vragen over VERA hebt.