Een nieuw VERA hoofdstuk

 

Het VERA bestuur heeft in de afgelopen jaarvergadering nieuwe strategische mijlpalen en prioriteiten vastgesteld met het oog op de toekomst van VERA.

De goedkeuring van de nieuwe "General VERA Guidelines", waarin het verificatieproces en kwaliteitsbewaking binnen VERA zijn gedefinieerd, is nu zo goed als rond. Zodra de GVG zijn goedgekeurd door alle leden van het bestuur, zullen z worden gepbuliceerd op de Website. Dit is een belangrijke stap in de professionalisering van het verificatie systeem en legt de basis voor verdere uitrol van VERA naar nieuwe partnerlanden.

Het VERA testprotocol voor het uitrijden van mest wordt vorbreed. De methodiek voor emissie metingen voor organische meststoffen is namelijk niet anders dan voor kunstmest. Deze laatste categorie kann in de toekomst dus ook worden meegenomen in het VERA systeem.

De vergardering vond plaats bij het onderzoeksinstiteet Agroscope in Tänikon, Zwitserland. Van de gelegenheid wird gebruik gemaakt om ter plekke de nieuwe experimentele boerderij te bezoeken waar emissiemetingen gedaan worden in melkveestallen met een case-control zoals beschreven in het VERA testprotocol voor stalsystemen.