Testprotocollen

De VERA-testprotocollen zijn ontworpen om de milieu-efficiëntie en operationele stabiliteit van verschillende milieutechnologieën voor de veehouderij te testen.

De testprotocollen kunnen worden gebruikt om agrariërs, autoriteiten en andere belanghebbenden betrouwbare, vergelijkende informatie te bieden over de prestaties van nieuwe technologieën. De testprotocollen zijn ontwikkeld door experts binnen de verschillende disciplines. Deze experts vertegenwoordigen de deelnemende landen en zijn goedgekeurd door het International VERA Board (IVB). De testprogramma’s zijn in het Engels en bevatten informatie met betrekking tot de regels en aanbevelingen voor het uitvoeren van tests en het rapporteren van de uitslagen.

 

 

VERA-testprotocollen

 

Luchtzuiveringstechnologieën

Luchtzuiveringstechnologieën worden gedefinieerd als technologieën voor het zuiveren of behandelen van lucht afkomstig van mechanisch geventileerde  stalsystemen. Het doel van dergelijke technologieën is om de uitstoot van ammoniak, geur en stof te reduceren.  

Testprotocol voor luchtzuiveringstechnologieën (pdf, 627 kB)  -  NIEUW 2018

DEUTSCHE Versie: VERA Prüfprotokoll Abluftreinigung (pdf, 643 kB)

 

Huisvestings- en managementsystemen voor stallen

Hierbij gaat het onder meer om het ontwerp van de stallen, inclusief compartimenten/boxen, mestopslag en -verwijdering, strooisel-/wroetmaterialen, aanvullende inpandige technische installaties, de beheersing en behandeling van de binnenlucht en het binnenklimaat, mestbehandeling ( mestmanagement en eventuele toevoegingen), de voersamenstelling (voermanagement  en eventuele toevoegingen) en het algemene stalmanagemente en beheer. Het doel van deze systemen is om de uitstoot van ammoniak, geur en stof te reduceren.

Testprotocol voor systemen voor huisvestings- en managementsystemen voor stallen (pdf, 1.5 MB)  -  NIEUW 2018

DEUTSCHE Versie: VERA Prüfprotokoll Stallsysteme (pdf, 1.5 MB)

Excel spreadsheet for calculation of emissions in dairy cattle - recommended for the calculation of the CO2 production and for the presentation of raw data.
Template PCO2_emissions_cattle (xlsx, 604 kB)


Aanvulling op het testprotocol voor systemen huisvestings- en stalmanadementsystemen:
Links naar EU-richtlijnen en internationale normen (pdf, 192 kB) Opmerking: deze lijst is mogelijk onvolledig en bevat geen nationale wetgeving en normen. 

Een vooraanzicht van het toekomstige VERA-testprotocol "Huisvestingssystemen" zal worden gepresenteerd tijdens de wetenschappelijke avonden van 2017.
Poster_revised VERA Protocol (pdf, 841 kB)
Presentation_revised VERA Protocol (pdf, 1685 kB) 

 

Afdekkings- en overige technologieën voor het beperken van gasvormige emissies uit mestopslagenvers

Over het algemeen wordt onderscheid gemaakt tussen opslag van drijfmest in tanks of putten en opslag van (niet-vloeibare) mest op mesthopen of in containers. Milieutechnologieën voor opslag omvatten afdekkingstechnologieën die contact tussen opgeslagen mest en de omgevingslucht beperken, en verwerkingstechnologieën om gasvormige emissies tijdens de mestopslag te reduceren. Het doel van deze technologieën is om de uitstoot van ammoniak, geur en broeikasgassen te reduceren.    

Testprotocol voor afdekkings- en overige beperkende technologieën (pdf, 789 kB)  -  NIEUW 2018

DEUTSCHE Versie: VERA Prüfprotokoll Gülleabdeckungen (pdf, 752 kB)

 

Mestscheidingstechnologieën

Mestscheidingstechnologieën worden gedefinieerd als technologieën die drijfmest scheiden in één of meer vaste en één of meer vloeibare fracties. Het effect van een scheidingstechnologie wordt vaak gemeten als het vermogen ervan om fosfor (P) en organische stikstof (N) uit de drijfmest in de vaste fracties op tehopen.

Testprotocol voor mestscheidingstechnologieën (pdf, 558 kB)  -  NIEUW 2018

DEUTSCHE Versie: VERA Prüfprotokoll Separation (pdf, 567 kB)

 

Meten van gasvormige emissies bij mestaanwending

Deze technologieën worden gedefinieerd als systemen of apparaten die zorgen dat er zo min mogelijk contact ontstaat tussen aangewende mest en de omgevingslucht, of die de mest zodanig behandelen dat er zo min mogelijk uitstoot ontstaat. De centrale parameters voor milieuvervuiling zijn gericht op het reduceren van geur- en ammoniakuitstoot.

Testprotocol voor mestaanwending (pdf, 212 kB)