Autoriteiten

Het VERA-programma is onder meer opgesteld als ondersteuning bij het bereiken van de algemene eisen op BAT-gebied (Best Available Technology) die aan de Europese veehouderij worden gesteld

 

Het wordt in de drie deelnemende landen verschillend geïmplementeerd en is binnen de betrokken autoriteiten nog niet volledig ingevoerd.

Indien in Denemarken een fabrikant in de Deense technologielijst wil worden opgenomen, kan deze een aanvraag – samen met een VERA Verification Statement dat is afgegeven op basis van een VERA-test in Nederland of Duitsland – naar het VERA-secretariaat opsturen. De technologielijst is onderdeel van de Deense wet betreffende milieuvergunningen voor de veehouderij. Het VERA-programma is in Denemarken volledig geïmplementeerd, wat wil zeggen dat alle technologieën die tot de technologielijst worden toegelaten, moeten zijn getest volgens een van de VERA-testprotocollen. Het doel van de technologielijst is om gemeenten en agrariërs een overzicht te geven van technologieën die op de markt zijn en die kunnen worden gebruikt om aan de eisen van bovengenoemde wet te voldoen.

In Nederland zijn de VERA-testprotocollen voor luchtwassers en stalsystemen van toepassing, naast het protocol dat is goedgekeurd in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). De Rav staat het gebruik van een equivalente meetmethode anders dan het goedgekeurde protocol toe. De Technische adviescommissie van de Regeling ammoniak en veehouderij (TacRav) heeft geconcludeerd dat de VERA-protocollen een vergelijkbare methode voorschrijven.