VERA VERIFICATIE

Belangrijke informatie over de beëindiging van EU-ETV en VERA

Eind 2022 zou VERA integreren met EU-ETV. Na een interne beoordeling heeft de Europese Commissie echter besloten de werkzaamheden van EU-ETV stop te zetten. Dit betekent dat het programma vanaf november 2022 niet meer wordt uitgevoerd of ondersteund door de Europese Commissie. De ontwikkelde protocollen blijven nog wel beschikbaar voor gebruik door belanghebbenden.

Voor wat betreft de lopende aanvragen en verificatieverklaringen werkt het VERA-bestuur momenteel aan een oplossing. Alle betrokkenen zijn geïnformeerd via e-mail. De VERA-website zal beschikbaar blijven tot en met 2023.


VERA is een internationale samenwerking tussen Nederland, Denemarken en Vlaanderen voor het testen en verifiëren van milieutechnologieën in de landbouwsector. Het doel van VERA is om een goed functionerende internationale markt voor milieutechnologieën te versterken en om de uitdagingen van agrarische productie op milieugebied te helpen oplossen.

Het test- en verificatiekader is gebaseerd op testprotocollen die reeds zijn ontwikkeld of nog in ontwikkeling zijn. Technologieën die zijn getest volgens een van de VERA-testprotocollen kunnen een VERA Verification Statement krijgen. Een VERA Verification Statement documenteert de milieu-efficiëntie en operationele stabiliteit van een technologie, en vormt een belangrijke schakel bij de introductie van een technologie op de markt.

Lees meer over het project

Gebruikers

Fabrikanten

Met een VERA Verification Statement kunnen fabrikanten van milieutechnologie voor de landbouw internationale acceptatie krijgen voor de milieu-efficiëntie en operationele stabiliteit van hun technologie.

Met het VERA Verification Statement beschikken fabrikanten over een uniek marketinginstrument: een verificatieverklaring met het VERA-logo. Dat zorgt voor geloofwaardigheid op het gebied van milieu-efficiëntie en operationele stabiliteit bij milieutechnologieën voor de landbouw, voor internationale acceptatie van de technologie, en voor toegang tot de internationale markt van milieutechnologieën voor de landbouw.

Lees meer

Autoriteiten

Het VERA-programma is onder meer opgesteld als ondersteuning bij het bereiken van de algemene eisen op BAT-gebied (Best Available Technology) die aan de Europese veehouderij worden gesteld.

VERA wordt in de deelnemende landen verschillend geïmplementeerd en is momenteel binnen de betrokken autoriteiten nog niet volledig ingevoerd.

Lees meer

Agrariërs

Het VERA-programma biedt agrariërs een selectie technologieën waarvan de milieu-efficiëntie en operationele stabiliteit zijn gedocumenteerd. Het doel van het VERA-programma is om een goed functionerende markt voor milieugerelateerde agrotechnologieën te versterken en om de uitdagingen van agrarische productie op milieugebied te helpen oplossen.

Voor een agrariër alleen kan het lastig zijn om te beoordelen of een specifieke technologie voldoet aan de door de fabrikant aangegeven milieu-efficiëntie en of de technologie in de praktijk werkt. Het VERA-programma biedt hier uitkomst.

Lees meer

Nieuws

23 mei 2019

Lees verder
VERA Verificatieverklaring
Een VERA-verificatieverklaring faciliteert internationale acceptatie van een technologie en toegang tot internationale markten. Het biedt een unieke marketingtool: een VERA-verificatie zorgt voor geloofwaardigheid voor de milieuefficiëntie en operationele stabiliteit van een milieutechnologie.
Hoe verkrijgt u een VERA-verificatieverklaring? Door de 6 stappen in het VERA-verificatieproces te volgen:
1. Alvorens te solliciteren
2. Toepassing
3. Testen
4. Verificatie
5. Rapportage
6. Publicatie
De VERA verificatieverklaring wordt geregistreerd door het Internationale VERA Secretariaat en wordt op de officiële VERA website gepubliceerd. Dit geldt ook voor VERA verklaringen in andere talen dan Engels.
Lees meer

Partners