Over VERA

VERA is een multinationale samenwerking tussen Denemarken, Nederland en Vlaanderen voor het testen en verifiëren van milieutechnologieën in de landbouwsector.

Momenteel omvatten deze de volgende technologieën

  • Luchtzuiveringstechnologieën
  • Behuizing en managementsystemen
  • Technologieën voor het verminderen van gasvormige emissies van op de grond gebruikte mest
  • Omslagen en andere technologieën voor het verminderen van gasvormige emissies van opgeslagen mest
  • Drijfmest scheidingstechnieken

Leer er meer over in the VERA leaflet

Het management van VERA

VERA is in 2008 opgericht in samenwerking met de Nederlandse, Duitse en Deense milieu- en landbouwautoriteiten. Vlaanderen is in 2018  toegetreden. In het begin van 2021 heeft Duitsland besloten hun lidmaatschap van het VERA bestuur te beëindigen. Zwitserland is momenteel een gastlid van VERA.

De IVB – International VERA Board – bestaat uit vertegenwoordigers van de nationale landbouw- en milieu-autoriteiten van de deelnemende landen: het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Deense agentschap voor milieubescherming (Miljøstyrelsen) en het Vlaamse Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek.
De IVB is de beslissingsautoriteit die de regels, criteria en omvang van de VERA-activiteiten vaststelt.

 

Het internationale VERA-secretariaat

Het internationale VERA-secretariaat organiseert, coördineert en implementeert de activiteiten die IVB wil lanceren. Het secretariaat is verantwoordelijk voor het lanceren, faciliteren en monitoren van de activiteiten van de IVC. Daarnaast verzorgt het de internationale communicatie, disseminatie, marketing en loopt de VERA-website.

Verder adviseert het de fabrikanten van milieutechnologie, testinstituten en autoriteiten en beoordeelt ze aanvragen voor een VERA-verificatieverklaring. Last but not least geeft het secretariaat de VERA verificatieverklaringen uit en zorgt ervoor dat ze worden gebruikt zoals bedoeld.

Tot 2018 was het internationale VERA-secretariaat gevestigd in Duitsland namens het Duitse federale ministerie van voedsel en landbouw. Vanaf oktober 2018 ligt het internationale VERA-secretariaat in Nederland in opdracht van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 

Technische experts

Een aantal onafhankelijke technische experts zijn aangesteld in alle vier de landen binnen elk van de technologische vakgebieden waarmee VERA samenwerkt.

Internationaal zijn de experts georganiseerd in de International Verification Committee (IVC). De IVC-experts zijn verantwoordelijk voor het herzien van bestaande protocollen en het ontwikkelen van geheel nieuwe protocollen. Bovendien spelen ze een centrale rol bij het waarborgen van de uniformiteit en betrouwbaarheid van de test- en verificatieactiviteiten die worden uitgevoerd binnen het VERA-raamwerk.

Landelijk zijn de experts georganiseerd in een National Technical Advisory Committee (NTAC). De rol van de NTAC is om testorganisaties te adviseren over geplande en lopende activiteiten, testrapporten en verificatietoepassingen te evalueren en aanbevelingen op te stellen voor de IVB en IVC. In Denemarken heet de NTAC MELT.

 

Testinstituten

De testinstituten hebben de hoofdverantwoordelijkheid voor het plannen, uitvoeren en rapporteren van testactiviteiten volgens de VERA-testprotocollen. De testinstituten zijn onafhankelijke organisaties. Ze maken niet rechtstreeks deel uit van de VERA-organisatie en kunnen door de aanvrager vrij worden gekozen. De testinstituten moeten echter aan de vereisten voldoen en de nodige ervaring en kennis aantonen met betrekking tot de gebieden waarop zij tests uitvoeren.