Agrariërs

Het VERA-programma biedt agrariërs een selectie technologieën waarvan de milieu-efficiëntie en operationele stabiliteit zijn gedocumenteerd

 

Op dit moment omvat het VERA-programma onder meer:

  • Luchtzuiveringstechnologieën;
  • Huisvesting- en managementsystemen voor stallen;
  • Technologieën voor het reduceren van gasvormige emissies bij mestaanwending;
  • Afdekkings- en overige technologieën voor het beperken van gasvormige emissies uit mestopslagen;
  • Scheidingstechnologieën voor drijfmest.

 

Het doel van het VERA-programma is om een goed functionerende markt voor milieugerelateerde agrotechnologieën te versterken en om de uitdagingen van agrarische productie op milieugebied te helpen oplossen.

Voor een agrariër alleen kan het lastig zijn om te beoordelen of een specifieke technologie voldoet aan de door de fabrikant aangegeven milieu-efficiëntie en of de technologie in de praktijk werkt. Het VERA-programma biedt hier uitkomst.

Op basis van een afgeronde VERA-test wordt een VERA Verification Statement toegekend. De VERA-test wordt door een onafhankelijk testinstituut conform een VERA-testprotocol uitgevoerd, waarbij zowel de milieu-efficiëntie als de operationele stabiliteit worden getest. Er wordt een testrapport opgemaakt zoals in de testprotocollen gespecificeerd, dat naar de nationale voor verificatie verantwoordelijke autoriteiten wordt gestuurd. Op basis van de aanbevelingen van de betreffende nationale autoriteiten geeft het VERA-secretariaat vervolgens al dan niet een VERA Verification Statement af.

VERA is een samenwerking tussen de Nederlandse, Duitse, Deense en Vlaamse milieu-autoriteiten en faciliteert de ontwikkeling en commercialisatie van milieu-gerelateerde agrotechnologieën op internationale schaal.