VERA Verklaringen-

VERA verificatieverklaringen

 

 

Een VERA verificatieverklaring documenteert de milieu-efficiëntie en operationele stabiliteit van een technologie, en vormt een belangrijke schakel bij de introductie van een technologie op de markt.

 

Hieronder staat een lijst van alle VERA verificatieverklaringen die tot nu toe zijn verleend:

VERA verificatieverklaring voor verzuringssysteem JH Forsuring NH4+ (Engels)

VERA verificatieverklaring voor verzuringsysteem JH Forsuring NH4+ (Duits)

Fabrikant JH Agro A/S
Product JH Forsuring NH4+
Korte beschrijving Reduceert de uitstoot van ammoniak uit vleesvarkensstallen
Testprotocol VERA-testprotocol voor huisvestingssystemen en management voor stallen
Publicatiedatum 08-09-2016
Verklaring nummer 006
Beschikbare talen Engels, Duits
Fabrikant Skov A/S
Product Farm AirClean BIO Flex 3-stage
Korte beschrijving Reduceert de uitstoot van ammoniak, geur en stof uit vleesvarkensstallen
Testprotocol VERA-testprotocol voor luchtziveringstechnologieën
Publicatiedatum 17-12-2013
Verklaring nummer 005
Beschikbare talen Engels
Fabrikant Skov A/S
Product Farm AirClean BIO Flex 2-stage
Korte beschrijving Reduceert de uitstoot van ammoniak, geur en stof uit vleesvarkensstallen
Testprotocol VERA-testprotocol voor luchtzuiveringstechnologieën
Publicatiedatum 17-12-2013
Verklaring nummer 004
Beschikbare talen Engels
Fabrikant Kopenhagen Fur
Product Managementsysteem voor de dagelijkse verwijdering van mest
Korte beschrijving Reduceert de ammoniakuitstoot in nertsenstallen
Testprotocol VERA-testprotocol voor huisvestingssystemen en management voor stallen
Publicatiedatum 12-04-2013
Verklaring nummer 002b
Beschikbare talen Engels
Fabrikant Kopenhagen Fur
Product Managementsysteem voor de verwijdering van mest (tweemaal per week)
Korte beschrijving Reduceert de ammoniakuitstoot in nertsenstallen
Testprotocol VERA-testprotocol voor huisvestingssystemen en management voor stallen
Publicatiedatum 12-04-2013
Verklaring nummer 002a
Beschikbare talen Engels
Fabrikant BioCover A/S
Product SyreN
Korte beschrijving Reduceert de ammoniakuitstoot door aanzuren van de mest tijdens het uitrijden
Testprotocol VERA-testprotocol voor mestaanwending
Publicatiedatum 02-10-2012
Verificatie nummer 001
Beschikbare talen Engels